Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 10:22

Nắng em nắng đến siêu hình
Như môi như mắt
           như mình
                       như không

Mưa em mưa đến hãi hùng
Lìa khoang xanh
           xiết xuống vùng dấn thân
Cung - quăng em
                       nét i trần
Bởi không dấu chấm nên nhầm cuộng hoa
Xây em lợp mái biển xa
Phá em không xoá nổi toà trắng mây
Người ưa
           - vàng chuốt trúc gầy
Không ưa
           - tre lột đóm dày khó châm
Phận em nguyệt thực đêm rằm
Diều em dây nối mấy tầm không lên
Cái buông
           ngã sấp bốn hên
Cái cầm
           rơi ngửa
                       cho bền quạnh hiu


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]