Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 14:31

Lơi tình
              chùa vắng
                                          trắng
xem đêm
     Nghìn mắt lâm râm nghé động thiền
Mảnh lá run xanh
               khe suối nép
Nghìn tay đâu nỡ thắt y xiêm


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]