Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 16:49

Biết mấy dáng thơ đi mấy nhịp
Đường yêu vằng vặc khối ân tình

Ước sao sáng Mẹ bừng công chúa
Chớp mắt nghiêng buồn kiếp ảo sinh

Ước sao soi Chị lim dim hát
Tay gió đàn
                  lơi
                       yếm trắng trinh

Ví chăng Em cứ bơ vơ nhớ
Sóng lượn cồn mây...
                          Lá hiện hình

Thì thương cuốc lả
                          hồn Chiêu Thánh
Mã giục...
             chuông dồn...
                              Lệ chép kinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]