Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 13:02

Gửi lá thuyền nan chếch đại dương
Gửi bàn chân nhỏ lỡ cung đường
Gửi mây nhoà khói lên đầu sóng
Gửi tiếng bồ câu gọi mấy phương

Buồm mở hay chìm ơi biển xanh
Bàn chân dò dẫm chậm hay nhanh
Khói mây tan hợp mưa hay nắng
Ru vỗ bồ câu có mỏng manh

Như hương đành phận gió lan xa
Thấm đọng lòng ai - có đậm đà
Huyền diệu ánh thơ không chợp mắt
Đến xuân nào ấm lạnh lời ca

Mấy kiếp hồn trăng đắng lạ thường
Vì mê ảo vọng đắm tà dương
Mọc lên đầu núi cơn cô quạnh
Không nói
                - Ai nào biết xót thương


1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]