Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 10:10

Trong ngần giọt nước mắt rơi
Mắt tôi trong, nối mắt người tôi thương
Dám đâu mơ ngát thiên đường
Chỉ mê man nẻo dư hương cuối mùa
Thương nhau vì một dòng thơ
Chảy sầu tôi đến bến bờ xót xa
Bóc đời tôi khỏi sương hoa
Trần chơi tắm bụi nắng nhoà tàn xuân
Bóc hồn tôi khỏi chín tầng
Nhà cao gió lộng ngại ngần cánh bay
Bóc lòng tôi khỏi cơn say
Ly men tinh tuý vòng quay tít mù
Để tôi vào cuộc huyễn du
Giọt hôn mía rượu giót từ cơn đau
Bầm môi ứa máu nụ đầu
Nụ hồng ư? - Cứ giãi màu ly thương
Gắng chờ xem một chán chường
Bỗng nghe sóng vỗ tràn khuông dại khờ
Thả thuyền đi - Thả bâng quơ
Tưởng nghe biển bão, không ngờ gió êm
Giạt bèo vào đáy xanh đêm
Vào mê biển gió...
Vào em một đời...


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]