Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 14:35

Sao xuân bòng em tròn nỗi tủi thân
Trèo cây bưởi trắng hoa che đậy nhớ
Ai ướm hẹn thì em... thì vẫn mở
Cởi mình xuân tóc óng dậy thì đêm

Hương cau ngày qua tuổi rụng lưng thềm
Bồ ao ấy sáo đen chưa đến tắm
Có lỡ thì em thì xanh vẫn đậm
Vòng mây tơ thắt đáy nửa trăng rằm

Buồng ngẩn ngơ gió lọt sẵn riêng nằm
Trăng riêng gối mà em riêng phận gái
Em chờ anh đừng trách em mê mải
Lót chiếu giường hoa bưởi rụng
                                   giát chung chiêng

Huê tình thi huê hậu ý
                                   miếu nào thiêng
Em dâng khấn cả vườn hương nhạt bướm
Em thẹn ửng đào, ngoài sân trăng ướm
Cởi thân xuân dầu muộn vẫn thì đêm

Anh khát bòng chua
             Em hoa sữa yếm khoe thèm
Gọi huê thèm ngọn gió liều đẩy cửa
Thì xem. Ai lỡ dở
Lúc sang thì... em sợ... ngủ thì quên


1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]