Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 10:54

Lần thứ nhất gặp anh, em nói:
    - Chỉ xin làm em gái của anh

Lần thứ hai gặp em, anh nói:
    - Muốn xin em làm vợ của anh

Lần trước, anh cười chẳng nói
Lần sau, em cười quay đi

Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt gianh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
                        trang trải nợ ban đầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]