Bài thơ: Cỏ Bồng thi
Tác giả: Hoàng Cầm
Link đến file: http://www.imeem.com/laox.../hNZI2zI9/hpl_co_bong_thi

Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông