Giờ này em làm gì
Cứ hỏi mình luôn thế
Tình không mòn nửa ly
Mà đau nghìn dặm xé

Em thầm thì yêu anh
Mà ruột gan buốt nhói
Em ở xa vô hình
Quờ tay đâu mà gọi

Sao nhớ em đến thế
Đến chết là cùng ư
Chết cách gì cũng nhẹ
Xót xa nào giống như


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]