咸陽城東樓

一上高樓萬里愁,
蒹葭楊柳似汀洲。
溪雲初起日沈閣,
山雨欲來風滿樓。
鳥下綠蕪秦苑夕,
蟬鳴黃葉漢宮秋。
行人莫問當年事,
故國東來渭水流。

 

Hàm Dương thành đông lâu

Nhất thướng cao lâu vạn lý sầu,
Kiêm hà dương liễu tự đinh châu.
Khê vân sơ khởi, nhật trầm các,
Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu.
Điểu há lục vu, Tần uyển tịch,
Thiền minh hoàng diệp, Hán cung thu.
Hành nhân mạc vấn đương niên sự,
Cố quốc đông lai Vị thuỷ lưu.

 

Dịch nghĩa

Lên lầu cao, nỗi buồn trải vạn dặm,
Cỏ gai và dương liễu um tùm như bãi sông.
Mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác,
Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.
Chim bay xuống đám cỏ xanh, vườn Tần chìm vào bóng chiều tối,
Ve sầu kêu trong lá vàng, cung Hán đang độ mùa thu.
Người đi qua chớ hỏi về chuyện đang xảy ra,
Nước cũ đã xuôi đông theo dòng sông Vị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên tới lầu cao vạn dặm sầu,
Cỏ gai dương liễu tựa đinh châu.
Mây khe vừa nổi, trời sau gác,
Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.
Chim lẩn bụi xanh, Tần uyển tối,
Ve rên lá úa, Hán cung thu.
Người qua chớ hỏi ngày xưa nữa,
Cố quốc theo dòng Vị đã lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lên tới lầu cao sầu khắp phương,
Bãi sông dương liễu góc gai luôn.
Mây khe nổi, khuất gác trời lặn,
Mưa núi sang, đầy lầu gió luồn.
Rừng biếc chim về Tần điện tối,
Lá vàng ve trổi Hán cung buồn.
Người xa đừng hỏi việc năm ấy,
Truyện nước theo dòng sông Vị tuôn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lãnh Vân

Lên tới lầu cao sầu vạn lý
Đinh châu lau sậy ỷ liễu buông
Gác son mây nắng thấm buồn
Gió qua lầu tía, mưa nguồn mãn sơn
Chim trốn bụi vườn Tần ban tối
Ve khóc lá thu vời Hán cung
Chuyện xưa người cũ đừng mong
Cuốn trôi cố quốc theo dòng Vị giang

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Một bước thành cao, vạn dặm đau
Sậy lau dương liễu giống đinh châu.
Mây khe giăng mắc trời sau gác
Mưa núi sắp sang gió lộng lầu.
Cỏ biếc vườn Tần bầy qụa tối
Lá vàng cung Hán rộn ve thu.
Người đi cảnh đấy lòng đâu ngắm
Sông Vị về đông xứ cũ sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Lên đứng trên thành vạn dặm sầu,
Như xưa bãi liễu với bờ lau.
Mây khe vừa nổi, nắng chìm gác,
Mưa núi toan sang, gió ngập lầu.
Chim xuống vườn Tần, làn cỏ dại,
Lá vàng cung Hán, tiếng ve thu.
Người đi chớ hỏi việc triều trước,
Sông Vị ngày đêm chảy dạt dào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lên dải thành cao luống bẽ bàng,
Kiêm hà dương liễu bãi bờ hoang.
Mây khe toả gác vầng dương xế,
Mây núi vây lầu ngọn gió sang.
Chim đáp vườn Tần làn cỏ biếc,
Ve ran cung Hán lá thu vàng.
Người đi chớ hỏi chi triếu trước,
Sông Vị đêm ngày tiếng lạnh vang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vinh

Một bước lên cao vạn dặm sầu
Cỏ lau dương liễu tựa bờ sâu
Mây đùn khe núi, tà dương lặn
Mưa cuộn lòng sông, gió đầy lầu
Chim lẩn vườn Tần tìm bụi cỏ
Ve kêu vườn Hán gọi thu sầu
Chuyện cũ qua rồi đừng hỏi nữa
Nước trôi theo sông Vị từ lâu

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên lầu cao lòng buồn dằng dặc
Liễu và lau đâu khác bãi đinh
Mây lên nắng xế sau đình
Mưa rừng sắp tới gió sinh khắp thành
Chim chiều xuống cỏ xanh Tần uyển
Ve sầu kêu cung Hán lá vàng
Khách du đối cảnh sầu vương
Hồn theo sông Vị dẫn đường về quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Nam Phương

Bước lên lầu gác buồn miên man
Dương liễu um tùm cỏ mọc lan.
Mây nổi suối xanh trời khuất gác
Mưa rơi núi thắm gió tràn sang.

Chim sa cỏ úa vườn Tần tắt
Ve vọng thu vàng lá Hán tan.
Đừng hỏi hãy đi Đường đã mất
Vị xuyên cuốn nước trở về làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bước tới lầu cao vạn dặm sầu
Bờ lau bãi liễu khác xưa đâu
Mây khe vừa nổi trời sau gác
Mưa núi liền sang gió ngập lầu
Chim lượn vườn Tần loang bóng tối
Ve rền cung Hán rộn hơi thu
Triều xưa chuyện cũ thôi đừng hỏi
Sông Vị ngày đêm chảy mịt mù

15.00
Trả lời