29/05/2024 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàm Dương thành đông lâu
咸陽城東樓

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:29

 

Nguyên tác

一上高樓萬里愁,
蒹葭楊柳似汀洲。
溪雲初起日沈閣,
山雨欲來風滿樓。
鳥下綠蕪秦苑夕,
蟬鳴黃葉漢宮秋。
行人莫問當年事,
故國東來渭水流。

Phiên âm

Nhất thướng cao lâu vạn lý sầu,
Kiêm hà dương liễu tự đinh châu.
Khê vân sơ khởi, nhật trầm các,
Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu.
Điểu há lục vu, Tần uyển tịch,
Thiền minh hoàng diệp, Hán cung thu.
Hành nhân mạc vấn đương niên sự,
Cố quốc đông lai Vị thuỷ lưu.

Dịch nghĩa

Lên lầu cao, nỗi buồn trải vạn dặm,
Cỏ gai và dương liễu um tùm như bãi sông.
Mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác,
Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.
Chim bay xuống đám cỏ xanh, vườn Tần chìm vào bóng chiều tối,
Ve sầu kêu trong lá vàng, cung Hán đang độ mùa thu.
Người đi qua chớ hỏi về chuyện đang xảy ra,
Nước cũ đã xuôi đông theo dòng sông Vị.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên tới lầu cao vạn dặm sầu,
Cỏ gai dương liễu tựa đinh châu.
Mây khe vừa nổi, trời sau gác,
Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.
Chim lẩn bụi xanh, Tần uyển tối,
Ve rên lá úa, Hán cung thu.
Người qua chớ hỏi ngày xưa nữa,
Cố quốc theo dòng Vị đã lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Hàm Dương thành đông lâu