王昭君

胡風似劍鎪人骨,
漢月如鉤釣胃腸。
魂夢不知身在路,
夜來猶自到昭陽。

 

Vương Chiêu Quân

Hồ phong tự kiếm sưu nhân cốt,
Hán nguyệt như câu điếu vị trường.
Hồn mộng bất tri thân tại lộ,
Dạ lai do tự đáo Chiêu Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió Hồ như kiếm khắc vào xương
Trăng Hán như câu cắt ruột sườn
Mơ màng không biết thân trên lộ
Đêm về còn nghĩ đến Chiêu Dương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đất Hồ tựa gươm khắc cốt
Trăng Hán như câu rút ruột gan
Hồn không biết xác bên đường
Đêm đêm còn đến Chiêu Dương với chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió Hồ như kiếm khắc xương người,
Trăng Hán như câu cắt ruột rời.
Hồn mộng không hay thân tại lộ,
Đêm về nghĩ đến Chiêu Dương thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời