Chợt nghe nói có quan thăm hỏi
Khoác áo sen nhà cỏ bước ra
Trẻ kinh xe ngựa trước nhà
Nhanh chân trốn ở lùm hoa lau già

tửu tận tình do tại