Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 23:21

喜韓少府見訪

忽聞梅福來相訪,
笑著荷衣出草堂。
兒童不慣見車馬,
專入蘆花深處藏。

 

Hỉ Hàn thiếu phủ kiến phỏng

Hốt văn Mai Phúc lai tương phỏng,
Tiếu trước hà y xuất thảo đường.
Nhi đồng bất quán kiến xa mã,
Chuyên nhập lô hoa thâm xứ tàng.

 

Dịch nghĩa

Chợt nghe có quan lớn lại thăm,
Vội tươi cười khoác áo lá sen từ nhà cỏ bước ra.
Trẻ nhỏ chưa quen thấy xe ngựa,
Trốn ngay vào lùm hoa lau.


Hàn thiếu phủ coi an ninh, trật tự trong huyện, thân thế không rõ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chợt nghe nói có quan thăm hỏi
Khoác áo sen nhà cỏ bước ra
Trẻ kinh xe ngựa trước nhà
Nhanh chân trốn ở lùm hoa lau già

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chợt nghe quan lớn lại thăm nhà,
Khoác áo lá sen cười bước ra.
Trẻ nhỏ chưa quen xe ngựa kéo,
Trốn ngay vào khóm hoa lau già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời