22/10/2021 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ Hàn thiếu phủ kiến phỏng
喜韓少府見訪

Tác giả: Hồ Lệnh Năng - 胡令能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 23:21

 

Nguyên tác

忽聞梅福來相訪,
笑著荷衣出草堂。
兒童不慣見車馬,
專入蘆花深處藏。

Phiên âm

Hốt văn Mai Phúc[1] lai tương phỏng,
Tiếu trước hà y xuất thảo đường.
Nhi đồng bất quán kiến xa mã,
Chuyên nhập lô hoa thâm xứ tàng.

Dịch nghĩa

Chợt nghe có quan lớn lại thăm,
Vội tươi cười khoác áo lá sen từ nhà cỏ bước ra.
Trẻ nhỏ chưa quen thấy xe ngựa,
Trốn ngay vào lùm hoa lau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chợt nghe nói có quan thăm hỏi
Khoác áo sen nhà cỏ bước ra
Trẻ kinh xe ngựa trước nhà
Nhanh chân trốn ở lùm hoa lau già
Hàn thiếu phủ coi an ninh, trật tự trong huyện, thân thế không rõ.

[1] Tự Tử Chân 子真, người Thọ Xuân, Cửu Giang đời Hán, làm uý ở Nam Xương, sau không theo Vương Mãng, về ở ẩn tu tiên. Tác giả ví bạn mình Hàn thiếu phủ giống như Mai Phúc. Thơ Cao Thích: "Nãi tri Mai Phúc đồ vi nhĩ, Chuyển ức Đào Tiềm quy khứ lai" 乃知梅福徒爲爾,轉憶陶潛歸去來.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệnh Năng » Hỉ Hàn thiếu phủ kiến phỏng