27/05/2024 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Chiêu Quân
王昭君

Tác giả: Hồ Lệnh Năng - 胡令能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2014 11:53

 

Nguyên tác

胡風似劍鎪人骨,
漢月如鉤釣胃腸。
魂夢不知身在路,
夜來猶自到昭陽。

Phiên âm

Hồ phong tự kiếm sưu nhân cốt,
Hán nguyệt như câu điếu vị trường.
Hồn mộng bất tri thân tại lộ,
Dạ lai do tự đáo Chiêu Dương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió Hồ như kiếm khắc vào xương
Trăng Hán như câu cắt ruột sườn
Mơ màng không biết thân trên lộ
Đêm về còn nghĩ đến Chiêu Dương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệnh Năng » Vương Chiêu Quân