Thiên Sơn gió lạnh tuyết ngừng tơi
Trên ngựa tì bà thử dạo thôi
Thanh Hải trăng lên đàn hết khúc
Ngỡ là cung Hán cứ bồi hồi

tửu tận tình do tại