王昭君

毛延壽畫欲通神,
忍為黃金不顧人。
馬上琵琶行萬里,
漢宮長有隔生春。

 

Vương Chiêu Quân

Mao Duyên Thọ hoạ dục thông thần,
Nhẫn vị hoàng kim bất cố nhân.
Mã thượng tỳ bà hành vạn lý,
Hán cung trường hữu cách sinh xuân.

 

Dịch nghĩa

Mao Duyên Thọ vẽ như muốn thông thần
Nỡ vì tiền chẳng đoái hoài với người
Trên ngựa tì bà đi vạn dặm
Cung hán xa xôi lại cách cả một mùa xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mao Duyên Thọ vẽ tựa thông thần
Vì tiền đối xử khác muôn phần
Trên ngựa tì bà đi vạn dặm
Hán cung xa cách cả mùa xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Diên Thọ tay tranh thật có thần
Nỡ vì vàng bạc luỵ giai nhân
Tỳ bà trên ngựa xa muôn dặm
Cung Hán còn lưu cách dấu xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nét thần, Diên Thọ vẽ nên tài,
Cũng bỡi vàng ròng chẳng nể ai.
Lưng ngựa tì bà đi vạn dặm,
Hán cung xuân đến, cách xa hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mao Diên Thọ vẽ thông thần thánh
Nỡ vì tiền mà lánh giúp người
Tỳ bà trên ngựa xa xôi
Hoàng cung triều Hán cách trời xuân tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mao Diên Thọ truyền thần nét vẽ
Vì bạc vàng xem nhẹ dung nhan
Tỳ bà lên ngựa dặm ngàn
Tình xuân cung Hán lìa tan một đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mao Diên Thọ vẽ như truyền thần,
Nỡ vì tiền bạc luỵ giai nhân.
Tì bà trên ngựa đi muôn dặm,
Cung Hán xa xôi cách một xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mao Diên Thọ tài vẽ như thần
Nỡ nhận tiền vàng vẽ xấu nàng
Trên ngựa tỳ bà đi vạn dặm
Hán cung xa cách cả đời xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời