17/06/2024 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Chiêu Quân
王昭君

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:58

 

Nguyên tác

毛延壽畫欲通神,
忍為黃金不顧人。
馬上琵琶行萬里,
漢宮長有隔生春。

Phiên âm

Mao Duyên Thọ hoạ dục thông thần,
Nhẫn vị hoàng kim bất cố nhân.
Mã thượng tỳ bà hành vạn lý,
Hán cung trường hữu cách sinh xuân.

Dịch nghĩa

Mao Duyên Thọ vẽ như muốn thông thần
Nỡ vì tiền chẳng đoái hoài với người
Trên ngựa tì bà đi vạn dặm
Cung hán xa xôi lại cách cả một mùa xuân.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mao Duyên Thọ vẽ tựa thông thần
Vì tiền đối xử khác muôn phần
Trên ngựa tì bà đi vạn dặm
Hán cung xa cách cả mùa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vương Chiêu Quân