Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Cử Tạ (1 bài)
Tạo ngày 06/11/2008 10:39 bởi Vanachi
Vương Tường 王牆 tự Chiêu Quân 昭君 nên còn thường được gọi là Vương Chiêu Quân 王昭君, là con gái của một gia đình thường dân ở Tỉ Quy, Nam Quận (nay là huyện Hưng Sơn, tỉnh Hồ Bắc). Được tuyển vào nội cung vào khoảng sau năm 40 TCN, đời vua Hán Nguyên Đế (49 TCN - 33 TCN). Trong thời gian ở hậu cung, Chiêu Quân chưa bao giờ được gặp mặt vua và vẫn chỉ là một cung nữ. Năm 33 TCN, thiền vu Hung Nô là Hô Hàn Da 呼韓邪 đến Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán, một phần trong hệ thống triều cống giữa nhà Hán và Hung Nô. Ông này nắm lấy cơ hội để đề nghị được trở thành con rể của vua Nguyên Đế. Thay vì gả cưới một công chúa cho thiền vu thì Hô Hàn Da đã được ban cho 5 cung nữ từ hậu cung, một trong số này là Vương Chiêu Quân.

Theo một câu chuyện trong Hậu Hán thư (quyển 89, Nam Hung Nô liệt…