寒食

春城無處不飛花,
寒食東風御柳斜。
日暮漢宮傳蠟燭,
輕煙散入五侯家。

 

Hàn thực

Xuân thành vô xứ bất phi hoa,
Hàn thực đông phong ngự liễu tà.
Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc,
Khinh yên tán nhập ngũ hầu gia.

 

Dịch nghĩa

Trong thành mùa xuân không nơi nào không có hoa bay
Tiết hàn thực liễu ở vườn ngự uyển bị nghiêng trước gió đông
Sáng chiều trong cung Hán đem nến đuốc ra
Khói bay nhẹ nhàng tản mạn qua nhà năm tước hầu


Hàn thực: tiết trước tiết thanh minh một ngày. Giới Tử Thôi có công với Tấn Văn Công, nhưng không nhận, cõng mẹ vào núi ở ẩn. Tấn Văn Công lại chỗ mời không ra bèn đốt lửa khiến Thôi bị chết cháy trong đó. Tấn Văn Công tưởng nhớ Giới Tử Thôi, ngày đó cấm không được đốt lửa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Thành xuân khắp chốn hoa bay;
Vườn cung hàn thực liễu gầy gió nghiêng.
Hán cung chiều tối đuốc truyền;
Năm nhà hầu tước khói êm chia vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Thành xuân khắp chốn bay hoa
Tiết vừa hàn thực, liễu tà gió đông
Chiều hôm truyền đốt Hán cung
Nhà hầu xanh ngắt khói lồng cả năm


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Thành xuân đâu đấy khắp hoa bay,
Ngọn gió đông non vóc liều gầy;
Nến sáp nhà vua bầng lửa mới,
Cửa hầu nghi ngút khói thơm bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành xuân đâu chẳng có hoa bay,
Hàn thực liễu vườn ngự gió lay.
Cung Hán sáng chiều trong nến đuốc,
Hầu gia tản mạn khói sương đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]