寒食寄京師諸弟

雨中禁火空齋冷,
江上流鶯獨坐聽。
把酒看花想諸弟,
杜陵寒食草青青。

 

Hàn thực ký kinh sư chư đệ

Vũ trung cấm hoả không trai lãnh,
Giang thượng lưu oanh độc toạ thinh (thính).
Bả tửu khán hoa tưởng chư đệ,
Đỗ Lăng hàn thực thảo thanh thanh.

 

Dịch nghĩa

Phòng vắng, trời mưa, lại lệnh lửa, nên càng lạnh lẽo,
Ngồi một mình nghe tiếng oanh hót trên sông.
Tay vân vê chén rượu, xem hoa mà tưởng nhớ tới các em,
Ở quê nhà Đỗ Lăng, hẳn là cỏ vẫn xanh?


Tác giả làm bài này khoảng năm 785 lúc làm thứ sử Trừ Châu (nay thuộc tỉnh An Huy).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Trời mưa cấm lửa, thư phòng lạnh
Trên bến mình ta lắng tiếng oanh
Hoa nở nhớ em nâng chén rượu
Đỗ Lăng hàn thực cỏ xanh xanh


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa, cấm lửa, phòng không lạnh lẽo
Ngồi một mình hướng nẻo oanh ca
Nhớ em bên rượu xem hoa
Đỗ Lăng Hàn thực quê nhà cỏ xanh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cấm lửa trời mưa phòng lạnh lẽo
Trên sông riêng lắng tiếng hoàng oanh
Nhớ em nâng chén xem hoa nở
Hàn thực Đỗ Lăng cỏ vẫn xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời