Gồm những bài vịnh Truyện Kiều do Chu Mạnh Trinh viết tại khoa thi năm Nhâm Thìn 1892.

Đề ra gồm vịnh Truyện Kim Vân Kiều (hoặc vịnh Thanh Tâm tài nhân lục). Người dự thi phải làm:
1. Một bài tựa tác phẩm của Thanh Tâm tài nhân bằng chữ Hán, theo thể văn tứ lục
2. Một bài tổng vịnh (đề từ)
3. 20 bài thơ đường luật, chữ Hán hoặc chữ Nôm, dựa theo 20 hồi trong Thanh Tâm tài nhân lục

Ngoài ra trong nhóm này chép thêm một bài vịnh phụ hồi 19, và 2 bài hát nói vịnh Kiều của Chu Mạnh Trinh, được chép trong Thanh Nhân tài nhân thi tập.