Tình trong uy phép chẳng qua tiền,
Lo liệu sao đây được vẹn tuyền?
Phận bạc cũng liều son với phấn,
Mình vàng âu dễ trắng thay đen.
Dấu bèo nhờ có đèn trời rạng,
Lượng bể dung cho sóng đất êm.
Minh thịnh nay mừng đời thánh đế,
Nào phường gái hiếu với quan liêm?


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 24
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003