So tài tình Thuý Kiều đệ nhất,
Tiết thanh minh tảo mộ Đạm Tiên.
Bóng tà dương gác mái tây hiên,
Theo vó ký gặp chàng Kim Trọng.
Đêm thoát thấy thần nhân báo mộng,
Số cô còn nhiều nợ phong hoa.
Sực tỉnh cơn tưởng nỗi niềm xa,
Năm canh nguyệt ủ ê chiều liễu yếu.
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu,
Bạc mệnh cầm chung oán hận trường.

Mối tơ vương sẩy cuộc tang thương,
Người má phấn bên trời lưu lạc.
Ngẫm duyên mười lăm năm chếch mác,
Phận hồng nhan nhiều nỗi gian truân.
Trêu ngươi chi mấy tạo nhân.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]