Màu xuân ai khéo vẽ nên tranh,
Nô nức đua nhau hội đạp thanh.
Phận bạc ngậm ngùi người chín suối,
Duyên nay dun dủi khách ba sinh.
Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng,
Ngàn liễu giong cương sóng gợn tình.
Man mác vì ai thêm ngán nỗi!
Đường về chiêng đã gác chênh chênh.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]