南征敘懷

萬里驅兵過海門,
此生今日報君恩。
回期直待烽煙靜,
不遣征衣有淚痕。

 

Nam chinh tự hoài

Vạn lý khu binh quá Hải Môn,
Thử sinh kim nhật báo quân ân.
Hồi kỳ trực đãi phong yên tĩnh,
Bất khiển chinh y hữu lệ ngân.


Đất Giao Châu (nước ta thời Bắc thuộc) ở cực nam Trung Quốc đời Đường, bị người Nam Chiếu (nhóm người Thái ở giáp Giao Châu) quấy nhiễu. Tác giả Cao Biền được lệnh đem quân đi bình định. Sau cùng thì tác giả dẹp yên được giặc Nam Chiếu, lâp công lớn, nhưng ban đầu, ông bị xàm tấu là không chịu tiến quân, nên bị triều đình gọi về hạch tội. Bài này tác giả tả tâm tư mình (dù bị tấu oan cũng quyết không rơi lệ) trên đường về kinh đô. Hải Môn là cửa ải ra vào Giao Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Muôn trùng vượt bể dẫn ba quân
Nay được trong đời báo thánh ân
Xin đợi về triều khi hết giặc
Lệ đừng để ướt áo chinh nhân


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Cửa biển cầm quân vạn dặm đi,
Báo ơn nay thoả chí nam nhi.
Ngày về quyết đợi tan binh lửa
Nước mắt không làm ố chiến y.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xua quân vượt Hải Môn xa,
Ơn vua, đem báo thân ta ngày này.
Về triều, giặc đã dẹp ngay,
Chẳng cho áo chiến một ngày lệ tuôn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường muôn dặm vượt Hải Môn rồi
Nguyện lấy thân đền nghĩa chúa tôi
Mọi chuyện sẽ yên, về báo rõ
Quyết không để áo lệ tràn rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm cầm quân vượt vạn trùng
Kiếp này mong báo được quân ân
Trở về khi hết cơn binh lửa
Đâu để chinh y ướt lệ thầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hải Môn ngàn đạm dẫn ba quân,
Nay mới trong đời báo thánh ân.
Kỳ hẹn đợi về binh lửa hết,
Lệ hoen đừng ướt áo chinh nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời