哭子

旅魂醉醒兩堪憐,
罪疾依違八九年。
東野窮吟吁慟矣,
北堂歸望若忙然。
生前道韞能描雪,
地下童烏豈伴玄。
愁絕空逢風雨夜,
一燈明滅對孤眠。

 

Khốc tử

Lữ hồn tuý tỉnh lưỡng kham liên,
Tội tật y vi bát cửu niên.
Đông Dã cùng ngâm hu đỗng hĩ,
Bắc đường quy vọng nhược mang nhiên.
Sinh tiền Đạo Uẩn năng miêu tuyết,
Địa hạ đồng Ô khởi bạn huyền.
Sầu tuyệt không phùng phong vũ dạ,
Nhất đăng minh diệt đối cô miên.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tha hương say tỉnh thảy thương hồn
Tám chín năm qua bệnh trờ dồn
Đông Dã khốn cùng, thơ nẫu ruột
Bắc đường rối ngợp nỗi mong con
Bạn thơ tan, buổi bé Ô mất
Tranh tuyết đầy, khi ả Tạ còn
Sầu muộn hết đêm, mưa lại gió
Đèn chong leo lét giấc co đơn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tỉnh say hồn khách nặng sầu thương
Khổ hận liên miên tám chín năm
Du tử khốn cùng thơ thống thiết
Mẹ cha thương nhớ dạ tơ vương
Cõi trần vịnh tuyết đâu còn lúc
Dưới đất bàn văn cũng khó lường
Sầu dứt gió mưa sùi sụt mãi
Đèn mờ leo lét mộng cô đơn

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương hồn say tỉnh kẻ tha hương,
Tám chín năm qua khổ hận thương.
Đông Dã khốn cùng ngâm đứt ruột,
Song đường mong nhớ dạ tơ vương.
Sinh tiền Đạo Uẩn hay thương tuyết,
Dưới đất luận thơ sự lạ thường.
Sầu muộn đêm trường mưa lại gió,
Đèn khêu le lói mộng sầu thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời