06/07/2022 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc tử
哭子

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 17:35

 

Nguyên tác

旅魂醉醒兩堪憐,
罪疾依違八九年。
東野窮吟吁慟矣,
北堂歸望若忙然。
生前道韞能描雪,
地下童烏豈伴玄。
愁絕空逢風雨夜,
一燈明滅對孤眠。

Phiên âm

Lữ hồn tuý tỉnh lưỡng kham liên,
Tội tật y vi bát cửu niên.
Đông Dã[1] cùng ngâm hu đỗng hĩ,
Bắc đường[2] quy vọng nhược mang nhiên.
Sinh tiền Đạo Uẩn[3] năng miêu tuyết,
Địa hạ đồng Ô[4] khởi bạn huyền.
Sầu tuyệt không phùng phong vũ dạ,
Nhất đăng minh diệt đối cô miên.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tha hương say tỉnh thảy thương hồn
Tám chín năm qua bệnh trờ dồn
Đông Dã khốn cùng, thơ nẫu ruột
Bắc đường rối ngợp nỗi mong con
Bạn thơ tan, buổi bé Ô mất
Tranh tuyết đầy, khi ả Tạ còn
Sầu muộn hết đêm, mưa lại gió
Đèn chong leo lét giấc co đơn
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Mạnh Giao, có bài "Du tử ngâm" nói về tầm lòng người mẹ với người du tử.
[2] Từ tôn xưng chỉ mẹ.
[3] Tức Tạ Đạo Uẩn, cháu gái Tạ An đời Tấn, có tiêng thông tuệ, giỏi biện bác, từng ví tuyết rơi như xơ bông trong quả liễu già tung bay trước gió.
[4] Chú bé tên Ô, thường dùng chỉ người sớm sáng dạ nhưng chết yểu. Sách "Pháp ngôn" của Dương Hùng đời Hán: "Dục nhi bất miêu giả, ngô gia chi đồng Ô hồ? Cửu linh nhi dữ ngã huyền văn" (Sinh ra mà chẳng nuôi được ấy là bé Ô của nhà ta chăng? Chín tuổi đã cùng ta đàm luận văn chương). Thơ Tô Đông Pha đời Tống: "Miêu nhi bất tú khởi kỳ thiên, Bất sử đồng Ô dữ ngã huyền" (Lúa non không trổ bông há tại trời, Chẳng để bé Ô cùng ta đàm đạo). "Miêu nhi bất tú" là lời Khổng Tử dùng thương tiếc Nhan Uyên chết sớm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Khốc tử