同范叔明遊萬安遂登南曹山寺

薛羅深處遠聞鍾,
千里貪遊忽漫逢。
萬劫北迴山似案,
六頭東下水如舂。
閒呼僧火烹新茗,
坐愛江煙落曉松。
便擬歸休訪樵隱,
一枝笻竹樂緣空。

 

Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự

Tiết la thâm xứ viễn văn chung,
Thiên lý tham du hốt mạn phùng.
Vạn Kiếp bắc hồi sơn tự án,
Lục Đầu đông hạ thuỷ như thung.
Nhàn hô tăng hoả phanh tân mính,
Toạ ái giang yên lạc hiểu tùng.
Tiện nghĩ quy hưu phỏng Tiều Ẩn,
Nhất chi cung trúc lạc duyên không.


Phạm Thúc Minh chưa rõ là ai. Nam Tào là một ngọn núi ở Vạn Kiếp, tỉnh Hải Dương, gần đền thờ Trần Hưng Đạo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xa vời thăm thẳm vọng hồi chuông
Ngàn dặm phiêu du cõi mịt mùng
Vạn Kiếp núi chồng, giăng án bắc
Lục Đầu nước xối tựa chày đông
Lửa sư, nhàn rỗi pha trà mới
Ban sớm ngàn thông, ngút khói sông
Tiều Ẩn, khách thăm, cùng cảnh ngộ
Một vồng gậy trúc, thú hư không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn xa thăm thẳm tiếng chuông bong
Ngàn dặm vui chơi gặp thoả lòng
Vạn Kiếp núi giăng như án dựng
Lục Đầu nước réo tựa chày buông
Rảnh pha trà mới sư đun bếp
Ngồi ngắm thông mai khói phủ sông
Đợi lúc nghỉ hưu tìm ẩn sĩ
Dạo chơi gậy trúc thú vui nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cỏ giăng non thẳm tiếng chuông xa
Nghìn dặm ham chơi bỗng gặp ta
Vạn Kiếp bắc về non tựa án
Lục Đầu đông chảy nước lao ra
Sư nhàn lửa nhóm đun trà mới
Sớm thích khói sông tụ thông già
Liền nghĩ về hưu thăm Tiều Ẩn
Gậy trúc vui thiền cửa Không qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa vời thăm thẳm vọng vang chuông,
Ngàn dặm vui chơi bỗng gặp mừng.
Vạn Kiếp bắc nhìn non tựa án,
Lục Đầu đông xuống nước trào tung.
Pha trà nhàn rỗi sư đun bếp,
Sớm thích khói sông phủ ngàn thông.
Tiều Ẩn, định thăm hưu sắp đến,
Một cành gậy trúc nhập thiền không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời