25/06/2021 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
同范叔明遊萬安遂登南曹山寺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2014 19:04

 

Nguyên tác

薛羅深處遠聞鍾,
千里貪遊忽漫逢。
萬劫北迴山似案,
六頭東下水如舂。
閒呼僧火烹新茗,
坐愛江煙落曉松。
便擬歸休訪樵隱,
一枝笻竹樂緣空。

Phiên âm

Tiết la thâm xứ viễn văn chung,
Thiên lý tham du hốt mạn phùng.
Vạn Kiếp bắc hồi sơn tự án,
Lục Đầu[1] đông hạ thuỷ như thung.
Nhàn hô tăng hoả phanh tân mính,
Toạ ái giang yên lạc hiểu tùng.
Tiện nghĩ quy hưu phỏng Tiều Ẩn[2],
Nhất chi cung trúc lạc duyên không[3].

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xa vời thăm thẳm vọng hồi chuông
Ngàn dặm phiêu du cõi mịt mùng
Vạn Kiếp núi chồng, giăng án bắc
Lục Đầu nước xối tựa chày đông
Lửa sư, nhàn rỗi pha trà mới
Ban sớm ngàn thông, ngút khói sông
Tiều Ẩn, khách thăm, cùng cảnh ngộ
Một vồng gậy trúc, thú hư không
Phạm Thúc Minh chưa rõ là ai. Nam Tào là một ngọn núi ở Vạn Kiếp, tỉnh Hải Dương, gần đền thờ Trần Hưng Đạo.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Sông chưa rõ ở đâu.
[2] Hiệu của Chu Văn An, người làng Quang Liệt, Hà Đông, đỗ tiến sĩ đời Trần Minh Tông (1314), làm quan đến Quốc Tử Giám tư nghiệp. Ông tính tình thanh cao, cương trực, đời Dụ Tông trong triều có nhiều nịnh thần, ông dâng sớ chém bảy tên, việc không được xét nên bỏ quan về ẩn cư ở núi Phượng Hoàng.
[3] Đạo Phật, vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân thực, là không. “Không môn” 空門 là cửa không, cửa Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự