Một quả núi làm hai cửa núi
Vì hai chùa một cái chia ra
Suối đông vào suối tây pha
Mây từ núi bắc trôi qua nam đồi
Hoa đài bắc, nam đài cũng thấy
Thượng giới chuông hạ giới đều nghe
Tưởng Sư giảng đạo phương xa
Hương trời hoa quế rơi qua khắp trời.