登寶意寺上方舊遊

翠嶺香臺出半天,
萬家煙樹滿晴川。
諸僧近住不相識,
坐聽微鐘記往年。

 

Đăng Bảo Ý tự thượng phương cựu du

Thuý lĩnh hương đài xuất bán thiên,
Vạn gia yên thụ mãn tình xuyên.
Chư tăng cận trụ bất tương thức,
Toạ thính vi chung ký vãng niên.


Nguyên chú: "Tự tại Vũ Công, tằng cư thử tự" 寺在武功,曾居此寺 (Chùa tại Vũ Công, từng ở tại chùa này).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đài hương núi biếc giữa trời
Cây sương sông tạnh khắp nơi nhà nhà
Ở gần sư chẳng biết ta
Ngồi nghe chuông nhớ thiết tha năm nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi biếc đài hương cao vòi vọi
Muôn nhà cây khói khắp sông trong
Gần nhà lại chẳng quen sư cụ
Năm cũ theo về với tiếng chuông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đài hương cao nửa trời núi biếc
Khắp sông thu khói bếp toả cây
Chư tăng chẳng biết ta đây
Ngồi nghe chuông nhỏ nhớ ngày năm qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời