長相思

汴水流,
泗水流,
流到瓜州古渡頭。
吳山點點愁。

思悠悠,
恨悠悠,
恨到歸時方始休。
月明人倚樓。

 

Trường tương tư (I)

Biện thuỷ lưu,
Tứ thuỷ lưu,
Lưu đáo Qua Châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.

Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

 

Dịch nghĩa

Sông Biện chảy mãi,
Sông Tứ chảy mãi,
Chảy tới đầu bến đò cũ ở Qua Châu.
Núi non ở Giang Nam, nơi nào (nghĩ tới) cũng khiến lòng buồn.

Nỗi nhớ miên man,
Lòng hận miên man,
Hận này tới khi nào trở về (gặp nhau) mới bắt đầu nguôi được.
Người tựa lầu (một mình chờ đợi) dưới trăng sáng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quang Trung

Dòng biện trôi
Sông tứ trôi
Qua châu bến nước hững hờ xuôi
Non ngô điểm điểm sầu.

Nhớ xa xa
Hận xa xa
Hận đến khi về mới kịp nguôi
Đêm trăng người tựa lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm xúc bản thân

Hay quá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyệt Quang

Sông Biện sông Tứ chảy trôi
Gặp nhau chốn ấy hay thôi quay về?
Núi Ngô từng ngọn rầu rầu
Rằng thương, ai oán, hay sầu không nguôi?
Hận này cho đến ngày sau
Trăng kia chứng giám bởi đau tìm về.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Tâm

Biện giang nước chảy không ngừng
Tứ giang nước cũng chả dừng một giây.
Qua Châu bến cũ hẹn đây
Ngô Sơn một cảnh điểm đầy sầu mong.

Nhớ ai trải tháng trải năm
Hận ai mà để quanh năm chả dừng.
Khi nào gặp để hận ngưng
Tựa lầu chờ đợi theo từng ánh Trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đây sông Biện chảy mãi hoài
Còn đây sông Tứ hằng ngày vẫn trôi
Qua Châu đò cũ đến rồi
Nơi đầu bến đó có người ta mong
Giang Nam còn có núi non
Càng hay nghĩ tới khiến lòng buồn thêm
Miên man nỗi nhớ tơ mềm
Miên man lòng hận êm đềm nghe ra
Hận khi đến lúc về nhà
Gặp nhau mới hết nguôi là có nhau
Người ta cô lẻ tựa lầu
Dưới trăng sáng ấy mà sầu tương tư.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biện dòng trôi,
Tứ sông trôi,
Đầu bến Qua Châu chảy xuôi,
Giang Nam non nước nghĩ thôi cũng buồn.

Nhớ miên man,
Hận miên man,
Hận này cho tới khi nào mới nguôi,
Dưới trăng lầu đứng bồi hồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hai sông Biện,
Tứ đều trôi
Xuôi về bến cũ một thời Qua Châu
Núi Ngô sừng sững vách sầu  

Miên man nỗi nhớ
Hận sâu ngút ngàn
Ngày về hận mới tiêu tan
Tựa lầu ngắm ánh trăng vàng chờ mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]