夜雪

已訝衾枕冷,
復見窗戶明。
夜深知雪重,
時聞折竹聲。

 

Dạ tuyết

Dĩ nhạ khâm chẩm lãnh,
Phục kiến song hộ minh.
Dạ thâm tri tuyết trọng,
Thì văn chiết trúc thanh.

 

Dịch nghĩa

Đã lấy làm lạ là thấy chăn gối lạnh hơn,
Lại thấy cửa sổ và cửa ra vào sáng lên.
Đêm khuya thấy tuyết rơi nặng,
Có lúc nghe tiếng cành trúc gãy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lạ lùng chăn gối lạnh
Lại cửa sáng long lanh
Càng khuya tuyết càng nặng
Nghe tiếng trúc gãy cành

tửu tận tình do tại
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lạ chưa? Chăn gối lạnh hơn
Lại nhìn hai cửa thấy hừng sáng lên
Tuyết rơi nặng trĩu trong đêm
Thoảng nghe tiếng trúc gãy, xuyên ngang cành.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đã lạ chăn gối lạnh,
Lại thấy song sáng trời.
Đêm thâu biết tuyết nặng,
Khi nghe trúc gẫy rơi.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạ sao chăn gối lạnh lùng
Nhìn ra cửa sổ lại bừng sáng thay
Tuyết rơi dầm dập đên nay
Nghe như tiếng trúc đâu đây gãy cành

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạ thay chăn gối lạnh hơn,
Lại trông song với cửa bừng sáng ra.
Đêm khuya tuyết rớt nặng nhà,
Nghe như tiếng trúc quanh ta gãy cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạ thay chăn gối lạnh hơn rồi,
Lại thấy ngoài song cửa sáng tươi.
Đêm tuyết về khuya rơi nặng hạt,
Nghe như tiếng trúc gãy cành rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Lạ thay chăn gối lạnh
Ngoài cửa lại sáng thêm
Canh khuya tuyết rơi nặng
Tiếng trúc gãy trong đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Gối chăn lạnh lẽo lạ thay
Cửa nhà, cửa sổ bỗng nay sáng bừng
Tuyết rơi đêm vắng chẳng ngừng
Nghe cành trúc gẫy giữa chừng canh khuya

Chưa có đánh giá nào
Trả lời