12/08/2022 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ tuyết
夜雪

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 13:08

 

Nguyên tác

已訝衾枕冷,
復見窗戶明。
夜深知雪重,
時聞折竹聲。

Phiên âm

Dĩ nhạ khâm chẩm lãnh,
Phục kiến song hộ minh.
Dạ thâm tri tuyết trọng,
Thì văn chiết trúc thanh.

Dịch nghĩa

Đã lấy làm lạ là thấy chăn gối lạnh hơn,
Lại thấy cửa sổ và cửa ra vào sáng lên.
Đêm khuya thấy tuyết rơi nặng,
Có lúc nghe tiếng cành trúc gãy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lạ lùng chăn gối lạnh
Lại cửa sáng long lanh
Càng khuya tuyết càng nặng
Nghe tiếng trúc gãy cành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dạ tuyết