苑中遇雪應制

紫禁仙輿詰旦來,
青旗遙倚望春臺。
不知庭霰今朝落,
疑是林花昨夜開。

 

Uyển trung ngộ tuyết ứng chế

Tử Cấm tiên dư cật đán lai,
Thanh kỳ dao ỷ vọng xuân đài.
Bất tri đình tản kim triêu lạc,
Nghi thị lâm hoa tạc dạ khai.

 

Dịch nghĩa

Sáng nay xe tiên đã tới trước cung Tử Cấm,
Lá cờ rồng xanh dựng bên đài vọng xuân xa xa.
Không biết sáng nay tuyết rơi vào sân,
Nên ta ngỡ đêm qua hoa rừng vừa nở.


Khoảng năm 708, Đường Trung Tông du ngoạn bằng thuyền bên vườn ngự uyển. Tháp tùng theo vua có các quần thần. Vua ra đề tài "Bồi du thượng uyển ngộ tuyết" (theo thuyền du ngoạn vườn thượng uyển gặp tuyết). Những thi nhân ứng khẩu thành chương gồm Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vần, Lưu Hiến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tử Cấm xe tiên tới sớm mai
Cờ rồng xanh dựng vọng xuân đài
Không hay tuyết đọng trên cành khắp
Nên ngỡ hoa rừng đêm mới khai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tử Cấm xe tiên tới sáng nay,
Lá cờ rồng vọng bên xuân đài.
Sáng nay không biết sân rơi tuyết,
Ta ngỡ đêm qua rừng nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe về Tử Cấm sáng nay,
Lá cờ rồng xanh bên đài vọng xuân.
Sáng không biết tuyết rơi sân,
Đêm qua ta ngỡ rừng gần nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Xe tiên Tử Cấm sớm mai
Cờ rồng xanh dựng bên đài vọng xuân
Biết đâu tuyết rớt trên sân
Ngỡ hoa rừng nở trắng ngần đêm qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời