對雪(戰哭多新鬼)

戰哭多新鬼,
愁吟獨老翁。
亂雲低薄暮,
急雪舞回風。
瓢棄尊無綠,
爐存火似紅。
數州消息斷,
愁坐正書空。

 

Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)

Chiến khốc đa tân quỷ,
Sầu ngâm độc lão ông.
Loạn vân đê bạc mộ,
Cấp tuyết vũ hồi phong.
Biều khí tôn vô lục,
Lô tồn hoả tự hồng.
Sổ châu tiêu tức đoạn,
Sầu toạ chính thư không.

 

Dịch nghĩa

Nhiều hồn ma tử sĩ mới chết than khóc
Chỉ một mình lão ông đây ngâm thơ buồn
Trời về chiều, mây thấp trôi lộn xộn
Tuyết bay nhanh như nhảy múa trong gió lốc
Quăng bỏ bầu, chén không còn màu xanh (rượu)
Trong lò lửa vẫn còn đỏ
Một vài châu mất tin tức
Ngồi buồn viết thơ vào hư không


Bài thơ này được làm năm 756 trong thời gian Đỗ Phủ ở kinh, làm chức Suất phủ Tham quân và sau trốn giặc sang Phụng Tường làm chức Tả thập di.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Khóc trận nhiều ma mới
Nghêu ngao một lão già
Chiều hôm mây rối thấp
Gió quẩn tuyết mau sa
Bầu dốc rượu còn quý
Lò tàn lửa lạnh ma
Mấy miền tin tức đứt
Tắc lưỡi: thế ru mà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khóc trận nhiều ma mới,
Buồn ngâm một lão ông.
Sập chiều, mây rối loạn,
Múa gió, tuyết quay vòng.
Bầu ném khô men biếc,
Lò trơ lạnh lửa hồng.
Mấy miền tin tức bẵng,
Ngồi bực viết lên không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiến chinh nhiều quỷ sứ
Buồn ngâm một lão ông.
Trời chiều, mây vần vũ
Tuyết vụt quét gió giông.
Quăng bầu, ly hết rượu
Lò lửa vẫn còn hồng
Vài châu đà thất thủ
Thư viết gởi hư không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Khóc trận vừa thêm nhiều quỷ mới,
Buồn ngâm chỉ có một mình ông.
Mây chiều buông rối, trời xâm xẩm,
Gió lốc bay mau tuyết lạnh lùng.
Bầu mất, chén không còn biếc nữa,
Lò còn, lửa vẫn tựa như hồng.
Tin tức mấy châu nay dứt bặt,
Ngồi buồn đang viết chữ trên không.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhiều quỷ mới khóc nơi chinh chiến,
Riêng cụ già ngâm lén khúc buồn.
Bời bời mây phủ chiều hôm,
Gió đưa tuyết múa càng thêm lạnh lùng!
Bầu rượu vứt, rượu không còn nữa,
Lò lửa còn tưởng lửa vẫn soi.
Mấy châu tin tức đứt rồi,
Ngồi không viết chữ "Lạ đời" trên không.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhiều ma lính mới khóc,
Một ông ngồi ngâm buồn.
Chiều hôm mây tản mạn,
Gió giật tuyết ào tuôn.
Be nghiêng, ly khô rượu,
Lò nọ, lửa tưởng còn.
Mấy vùng không tin tức,
Ngồi buồn, tay quơ luôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chiến trường, quỷ mới khóc than,
Ngồi buồn, ông lão ngâm tràn cung mây.
Chiều tàn, mây tản mát bay,
Gió về, tuyết đã rơi đầy khắp nơi.
Bầu quăng, chén để không thôi,
Lò kia, lửa vẫn còn hơi đỏ hồng.
Mấy châu, tin tức đều không,
Ngồi buồn, viết chữ bâng khuâng lên trời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồn tử sĩ vừa thăng đang than khóc
Chỉ một mình ông lão ngâm thơ buồn
Trời về chiều, mây thấp rối loạn tuôn
Tuyết phơi phới như múa trong gió lốc
Quăng bầu bỏ, rượu không còn trong cốc
Lửa trong lò vẫn âm ỉ chút hồng
Một vài châu tin tức mỏi mòn trông
Ngồi buồn viết lăng nhăng vào không khí.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiều hồn tử sĩ mới sầu than,
Ông lão một mình thơ vịnh mang,
Mây thấp trời chiều trôi lộn xộn,
Trong mưa nhảy múa tuyết bay tràn.
Trong lò lửa vẫn còn nung đỏ,
Bầu chén không xanh bầu bỏ ngang.
Châu huyện một vài nơi đã mất,
Ngồi buồn thơ viết vào không gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời