25/09/2020 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển trung ngộ tuyết ứng chế
苑中遇雪應制

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 15:31

 

Nguyên tác

紫禁仙輿詰旦來,
青旗遙倚望春臺。
不知庭霰今朝落,
疑是林花昨夜開。

Phiên âm

Tử Cấm[1] tiên dư cật đán lai,
Thanh kỳ dao ỷ vọng xuân đài.
Bất tri đình tản kim triêu lạc,
Nghi thị lâm hoa tạc dạ khai.

Dịch nghĩa

Sáng nay xe tiên đã tới trước cung Tử Cấm,
Lá cờ rồng xanh dựng bên đài vọng xuân xa xa.
Không biết sáng nay tuyết rơi vào sân,
Nên ta ngỡ đêm qua hoa rừng vừa nở.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tử Cấm xe tiên tới sớm mai
Cờ rồng xanh dựng vọng xuân đài
Không hay tuyết đọng trên cành khắp
Nên ngỡ hoa rừng đêm mới khai
Khoảng năm 708, Đường Trung Tông du ngoạn bằng thuyền bên vườn ngự uyển. Tháp tùng theo vua có các quần thần. Vua ra đề tài "Bồi du thượng uyển ngộ tuyết" (theo thuyền du ngoạn vườn thượng uyển gặp tuyết). Những thi nhân ứng khẩu thành chương gồm Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vần, Lưu Hiến.

[1] Cổ nhân tin rằng khu vực quanh sao Tử Vi là nơi vua ở, nên cung vua gọi là Tử cấm cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Uyển trung ngộ tuyết ứng chế