Tuyết long lanh trong lộng lẫy trăng vàng
Xe tam mã như bay trên đường nhỏ.
Đinh-đinh-đinh... tiếng chuông rung khe khẽ
Kể chuyện tình cho nên chỉ thầm thì.

Trăng đẹp lắm khi xuân vừa gõ cửa
Nhớ làm sao những hò hẹn chưa xa.
Đinh-đinh-đinh... tiếng chuông rung khe khẽ
Kể chuyện tình nên ngọt lịm tiếng ca.

Nhớ làm sao đám đông khách chia vui,
Mặt người yêu giấu sau khăn voan trắng.
Đinh-đinh-đinh... cốc ly nào chạm khẽ
Mách thầm thì tình địch sánh vai nàng.

Tuyết long lanh trong lộng lẫy trăng vàng
Xe tam mã như bay trên đường nhỏ.
Đinh-đinh-đinh... tiếng chuông rung khe khẽ
Kể chuyện tình cho nên chỉ thầm thì.