Đêm lạnh vô cùng, trăng xuất huyết
Ta ngồi dưới mộ nớt xương da
Mùa thu che giấu màu kinh nguyệt
Và gió mơ hồ như bóng ma.