楊柳枝八首其七

葉含濃露如啼眼,
枝嫋輕風似舞腰。
小樹不禁攀折苦,
乞君留取兩三條。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 7

Diệp hàm nùng lộ như đề nhãn,
Chi niểu khinh phong tự vũ yêu.
Tiểu thụ bất câm phan chiết nhược,
Khất quân lưu thủ lưỡng tam điều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu ngậm sương bao nhiêu mắt lệ
Cành đong đưa múa vẽ lưng thon
Nếu anh vin bẻ nhánh dòn
Xin đừng bẻ hết chỉ còn trơ cây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu ngậm sương như mắt lệ thương
Cành nghiêng hơi gió tựa eo thon
Chớ vin cây nhỏ xin đừng bẻ
Người hỡi lưu tình mấy nhánh con

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá ngậm sương như ai đẫm lệ
Cành phất phơ như vũ lưng ong
Bảng đề cấm bẻ nếu không
Chừa dăm ba nhánh xin ông vui lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt nhoà lệ liễu đậm sương,
Cành nghiêng gió nhẹ múa eo thon.
Đừng vin cây nhỏ cành dòn yếu,
Xin bác lưu tình giữ nhánh con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt lệ như liễu đậm sương,
Cành nghiêng gió nhẹ eo thon múa hoài.
Đừng vin cây nhỏ yếu ngoài,
Xin người lưu giữ một vài cây con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ngậm sương lá tựa mắt nhoà
Thướt tha trong gió la đà liễu bay
Cây sao tránh được người lay
Chỉ xin giữ lại nương tay vài cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời