楊柳枝八首其三

依依嫋嫋復青青,
勾引清風無限情。
白雪花繁空撲地,
綠絲條弱不勝鶯。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 3

Y y niểu niểu phục thanh thanh,
Câu dẫn thanh phong vô hạn tình.
Bạch tuyết hoa phồn không phốc địa,
Lục ty điều nhược bất thăng oanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cành dương xanh năm nào ẻo lã
Vướng nợ tình chưa trả gió xuân
Nở bao hoa tuyết lưng chừng
Tơ xanh cành yếu oanh ngưng cánh tìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Dập dờn tha thiết lại xanh xanh,
Chan chứa tình xuân dụ gió lành.
Đất luống rắc đầy hoa trắng xóa,
Cành mềm khôn đậu nổi hoàng anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dấp dờn lướt thướt xanh xanh
Đê mê gợi gió tình xuân đậm đà
Rắc đầy mặt đất tuyết hoa
Tơ xanh mềm mại oanh ca khó gìn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phất phơ lại xanh xanh như cũ
Gọi gió vào với cả chân tình
Hoa rơi như tuyết trắng tinh
Nhánh xanh ẻo lả chim oanh không màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nào ẻo lã dương xanh,
Nợ tình chưa trả gió lành vướng qua
Rắc đầy trắng đất tuyết hoa,
Tơ xanh cành yếu oanh ca không màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nào ẻo lã liễu dương xanh,
Vướng nợ tình chưa trả gió lành.
Chạm đất rắc đầy hoa tuyết trắng,
Tơ xanh cành yếu chẳng chim oanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Phất phơ, tha thướt, xanh xanh
Tình nồng quyến rũ gió lành trên cao
Tuyết rơi đất nhẹ chạm vào
Sợi mềm cành yếu đỡ sao oanh vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời