白鷺

人生四十未全衰,
我為愁多白髮垂。
何故水邊雙白鷺,
無愁頭上亦垂絲?

 

Bạch lộ

Nhân sinh tứ thập vị toàn suy,
Ngã vị sầu đa bạch phát thuỳ.
Hà cố thuỷ biên song bạch lộ,
Vô sầu đầu thượng diệc thuỳ ty?

 

Dịch nghĩa

Người đời bốn mươi tuổi vẫn chưa già,
Ta vì lắm chuyện lo buồn nên tóc bạc.
Nhưng vì sao đôi cò trắng bên dòng nước,
Không có gì buồn mà đầu cũng có tơ trắng rủ?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Người đời bốn chục vẫn chưa già
Ta lắm chuyện buồn tóc bạc ra!
Hà cớ cặp cò bên cạnh nước
chẳng buồn đầu cũng trắng tơ xoà?

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mươi tuổi vẫn chưa già
Vì lo bao việc nên ta bạc đầu
Bên dòng cò trắng bởi đâu
Lông tơ trắng rủ mối sầu vì sao

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi bốn mươi vẫn chưa già lắm
Ta buồn nhiều tóc trắng như tơ
Đôi cò sao đậu bên bờ
Không buồn mà cũng bạc phơ mái đầu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quý Tư

Đời người bốn mươi đâu có già
Ta đây buồn bã tóc bạc ra
Cớ xao bờ sông đôi cò trắng
Buồn đâu mà cũng bạc phơ đầu.

Quý Tư
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bốn mươi tuổi đời chưa già mấy
Ta nhiều lo tòc thấy điểm sương
Đôi cò kia đứng bên dòng
Không buồn sao cũng bồng bềnh tóc mây?

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khanh Le

Bốn chục đời người già đek đâu
Ta vì buồn bực bạc trên đầu
Sao đôi cò trắng bên dòng nước
Đầu tóc buồn gì cũng trắng phau

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đời bốn chục vẫn chưa suy
Ta vốn đa sầu tóc bạc nhiều
Cò trắng bên sông đâu cớ lý
Chẳng buồn đầu vẫn trắng như tơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời