Dưới đây là các bài dịch của Khanh Le. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kệ vân (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Khanh Le

Một bài kệ có những tầng ý nghĩa quá sâu sắc.
Xin góp thêm 1 bản dịch theo thể thơ đường luật.

Ở đời hoan đạo để tuỳ duyên
Khi đói thì ăn, mệt ngủ yên
Của báu có nhà tìm đâu nữa
Tâm an trước cảnh thôi cầu thiền.

Ảnh đại diện

Bạch lộ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Khanh Le

Bốn chục đời người già đek đâu
Ta vì buồn bực bạc trên đầu
Sao đôi cò trắng bên dòng nước
Đầu tóc buồn gì cũng trắng phau

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]