21/07/2024 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch lộ
白鷺

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2015 20:18

 

Nguyên tác

人生四十未全衰,
我為愁多白髮垂。
何故水邊雙白鷺,
無愁頭上亦垂絲?

Phiên âm

Nhân sinh tứ thập vị toàn suy,
Ngã vị sầu đa bạch phát thuỳ.
Hà cố thuỷ biên song bạch lộ,
Vô sầu đầu thượng diệc thuỳ ty?

Dịch nghĩa

Người đời bốn mươi tuổi vẫn chưa già,
Ta vì lắm chuyện lo buồn nên tóc bạc.
Nhưng vì sao đôi cò trắng bên dòng nước,
Không có gì buồn mà đầu cũng có tơ trắng rủ?

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mươi tuổi vẫn chưa già
Vì lo bao việc nên ta bạc đầu
Bên dòng cò trắng bởi đâu
Lông tơ trắng rủ mối sầu vì sao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Bạch lộ