春日憶李白

白也詩無敵,
飄然思不群。
清新庾開府,
俊逸鮑參軍。
渭北春天樹,
江東日暮雲。
何時一樽酒,
重與細論文?

 

Xuân nhật ức Lý Bạch

Bạch dã thi vô địch,
Phiêu nhiên tứ bất quần.
Thanh tân Dữu khai phủ,
Tuấn dật Bão tham quân.
Vị bắc xuân thiên thụ,
Giang Đông nhật mộ vân.
Hà thì nhất tôn tửu,
Trùng dữ tế luân văn?

 

Dịch nghĩa

Thơ Lý Bạch không có ai là địch thủ,
Tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được.
Trong sáng, mới mẻ, giống như thơ của Dữu khai phủ,
Hào hùng phiêu dật, giống như thơ của Bão tham quân.
Lúc này tôi đang ngắm hàng cây dưới trời xuân tại Vị Bắc,
Thì bạn đang ở trong bóng mây chiều ở Giang Đông.
Biết bao giờ được cùng nhau uống một chén rượu,
Và bàn kỹ về thơ văn?


(Năm 746)

Đỗ Phủ và Lý Bạch quen nhau ở Lạc Dương. Ít lâu sau Lý Bạch đi Giang Đông, Đỗ Phủ về Trường An. Về sau hai người không còn gặp lại nhau nữa. Đỗ Phủ làm bài này khi về Trường An.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Không có thơ nào hơn Lý Bạch,
Ý phơi phới nhẹ, chẳng ai bằng.
Thanh Tân giống hệt Dữu Khai phủ,
Tuấn dật như là Bão tham quân.
Vị Bắc cây xuân trời chốn cũ,
Giang Đông mây vẫn bóng chiều tàn.
Bao giờ rượu lại cùng nâng chén,
Câu chuyện văn chương lại được bàn?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thơ ai hơn Lý Bạch
Ý tứ hay xuất thần
Mát tươi như khai phủ
Tài cao tựa tham quân
Vị Bắc cây xuân ngát
Giang Đông mây chiều gần
Bao giờ chia chung rượu
Nâng chén luận thi văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Lý Bạch thơ ai sánh
Lâng lâng tứ tuyệt trần
Thanh hơn Dữu Khai phủ
Cao chấp Bão tham quân
Mây đất Giang Đông tối
Cây trời Vị Bắc xuân
Bao giờ một nậm rượu
Lại cùng luận thơ văn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Thơ Bạch không người sánh,
Tung bay ý khác thường,
Thanh tao và mới mẻ,
Cao vượt lại du dương;
Cây bắc trời xuân nhớ,
Dòng đông chiều mây vương...
- Ngày nao cùng nhấc chén
Bàn luận chuyện văn chương?

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đứng đầu thơ Lý Bạch,
Thánh thoát, ý vô song.
Tươi mới so quan Dữu,
Cao siêu sánh Bảo công.
Cây xuân miền Vị Bắc,
Mưa tối bến Giang Đông.
Lúc nào bên ly rượu?
Văn chương thảo luận cùng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thơ như Lý Bạch ai đương
Phiêu nhiên tài tứ hiên ngang hơn người
Dữu khai phủ kém xinh tươi
Tài tham quân Bão khôn đòi phần hơn
Cây xuân Vị Bắc xanh rờn
Giang Đông chiều tối mây ngàn thênh thênh
Bao giờ rượu ngọt một bình
Cùng nhau ta uống bàn rành văn thơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tìm bài thơ Ẩm trung bát tiên ca của Đỗ Phủ

Mình muốn tìm bài Ẩm trung bát tiên ca của Đỗ Phủ nói về Lý Bạch.Theo như nguồn trên Web khác như sau:
 Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên,  
Trường An thị thượng tửu gia miên;  
Thiên tử hô lai bắt thướng thuyền,  
Tự xưng thần thị tửu trung tiên.  

Lý Bạch một đấu, thơ trăm thiên  
Ngủ trong quán rượu tại Trường An;  
Thiên tử kêu tới chẳng lên thuyền,  
Tự xưng thần là tiên trong rượu.
....
..nhưng trong Thư viện chưa có. Vậy đây là bài thơ nào của Đỗ Phủ...
Xin cám ơn các bạn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Văn thơ, Lý Bạch hơn đời,
Nhẹ nhàng, lời ý khác người chung quanh.
Mới như phủ Dữu khánh thành,
Tài cao, Bảo Chiếu nghe danh hơn gì.
Như cây Vị Bắc xanh rì,
Và mây buổi tối bay về Giang Đông.
Bao giờ, chén rượu uống cùng,
Chuyện văn lớn nhỏ, lại chung nhau bàn...

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bác Bạch thơ tột bực,
Tính phóng khoáng khác người.
Bão Chiếu sánh hào hiệp,
Dữu Tín kể ngang tài.
Giang Đông mây chiều, bác,
Bắc Vị cây xuân, tôi.
Chừng nào chung ly rượu,
Thơ văn lại bàn chơi.

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh Bạch thơ thật tuyệt vời,
Tính tình phóng khoáng khác người thường xa.
Sánh cùng Dữu Tín tài hoa,
Bão Chiếu hào hiệp đúng là ngang nhau.
Giang Đông anh ngắm mây chiều,
Cây xuân Vị Bắc tôi theo mắt nhìn.
Khi nào tiệc rượu quây quần,
Thi ca ta lại đem bàn cùng nhau.

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối