02/12/2021 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật ức Lý Bạch
春日憶李白

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:40

 

Nguyên tác

白也詩無敵,
飄然思不群。
清新庾開府,
俊逸鮑參軍。
渭北春天樹,
江東日暮雲。
何時一樽酒,
重與細論文?

Phiên âm

Bạch dã thi vô địch,
Phiêu nhiên tứ bất quần.
Thanh tân Dữu khai phủ[1],
Tuấn dật Bão tham quân[2].
Vị bắc[3] xuân thiên thụ,
Giang Đông[4] nhật mộ vân.
Hà thì nhất tôn tửu,
Trùng dữ tế luân văn?

Dịch nghĩa

Thơ Lý Bạch không có ai là địch thủ,
Tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được.
Trong sáng, mới mẻ, giống như thơ của Dữu khai phủ,
Hào hùng phiêu dật, giống như thơ của Bão tham quân.
Lúc này tôi đang ngắm hàng cây dưới trời xuân tại Vị Bắc,
Thì bạn đang ở trong bóng mây chiều ở Giang Ðông.
Biết bao giờ được cùng nhau uống một chén rượu,
Và bàn kỹ về thơ văn?

Bản dịch của Trần Trọng San

Không có thơ nào hơn Lý Bạch,
Ý phơi phới nhẹ, chẳng ai bằng.
Thanh Tân giống hệt Dữu Khai phủ,
Tuấn dật như là Bão tham quân.
Vị Bắc cây xuân trời chốn cũ,
Giang Ðông mây vẫn bóng chiều tàn.
Bao giờ rượu lại cùng nâng chén,
Câu chuyện văn chương lại được bàn?
(Năm 746)

Đỗ Phủ và Lý Bạch quen nhau ở Lạc Dương. Ít lâu sau Lý Bạch đi Giang Đông, Đỗ Phủ về Trường An. Về sau hai người không còn gặp lại nhau nữa. Đỗ Phủ làm bài này khi về Trường An.

[1] Tức Dữu Tín 庾信, nhà thơ đời Nam Bắc triều, làm chức khai phủ, có tài văn chương, là tác giả bài Ai Giang Nam phú nổi tiếng.
[2] Tức Bão Chiếu 鮑照, cũng là một nhà thơ đời Nam Bắc triều, làm chức tham quân, nổi tiếng có thi tài.
[3] Lúc này Đỗ Phủ đang ở Hàm Dương, phía bắc sông Vị.
[4] Nơi Lý Bạch đang ở lúc này, nay là miền nam tỉnh Giang Tô và miền bắc tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật ức Lý Bạch