藍橋驛見元九詩

藍橋春雪君歸日,
秦嶺秋風我去時。
每到驛亭先下馬,
循牆繞柱覓君詩。

 

Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi

Lam Kiều xuân tuyết quân quy nhật,
Tần Lĩnh thu phong ngã khứ thì.
Mỗi đáo dịch đình tiên hạ mã,
Tuần tường nhiễu trụ mịch quân thi.

 

Dịch nghĩa

Tuyết mùa xuân ở Lam Kiều, ngày bác trở về,
Gió thu trên ngọn Tần Lĩnh, buổi tôi ra đi.
Mỗi khi đến một trạm ngựa, trước tiên đều xuống ngựa,
Chạy khắp tường và quanh các cột để tìm thơ của bác.


Tác giả tự chú: “Giang Lăng quy thì phùng xuân tuyết” 江陵歸時逢春雪 (Từ Giang Lăng về gặp tuyết mùa xuân).

Lam Kiều là tên cầu bắc qua suối Lam khê, nay tại đông nam huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, tương truyền có động tiên nơi Bùi Hàng 裴航 gặp tiên nữ Vân Anh 雲英, tại đây có trạm dịch. Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của tác giả. Nguyên Chẩn được gọi về triều tháng giêng đầu xuân nhưng đến tháng 3 cùng năm bị đày đi Thông Châu, trong khi Bạch Cư Dị biếm xuống làm Giang Châu tư mã vào mùa thu, theo ngọn gió núi Tần Lĩnh lưu lạc xuống đất trích, một người tây quy về Trường An (Nguyên Chẩn). một người đông khứ xuống Giang Châu, Cửu Giang (Bạch Cư Dị), số phận giống nhau nhưng không gặp nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân tuyết Lam Kiều thuở bác về,
Gió thu Tần Lĩnh buổi tôi đi.
Mỗi đến dịch đình đều xuống ngựa,
Lần quanh cột vách để tìm thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lam Kiều anh đến tuyết ngày xuân
Tàn Lĩnh tôi đi thu gió vần
Trạm dịch mỗi lần liền xuống ngựa
Khắp tường quanh cột kiếm thơ anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày ông về Lam kiều rơi tuyết
Tôi trời tây giã biệt Tần non
Mỗi khi xuống ngựa quán cơm
Men tướng, rảo cột xem còn thơ ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân tuyết Lam Kiều ngày bác lại
Gió thu Tần Lĩnh buổi tôi xa
Dịch đình mỗi lúc dừng chân ngựa
Thơ bác tìm xem cột vách đề

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cầu Lam xuân tuyết anh về,
Gió thu Tần Lĩnh tôi theo lộ trình.
Trước tiên xuống ngựa trạm đình,
Men tường quanh cột tìm bình thơ anh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân tuyết Lam Kiều, ngày bác ra,
Gió thu Tần Lĩnh, buổi tôi xa.
Mỗi khi đến trạm không lên ngựa,
Quanh cột khắp tường tìm vách thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Lam Kiều xuân tuyết anh về
Gió thu Tần Lĩnh bốn bề tôi đi
Ngựa dừng trạm dịch mỗi khi
Quanh tường tìm cột Đường thi anh đề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời