小寒食舟中作

佳辰強飲食猶寒,
隱几蕭條戴鶡冠。
春水船如天上坐,
老年花似霧中看。
娟娟戲蝶過閒幔,
片片輕鷗下急湍。
雲白山青萬餘里,
愁看直北是長安。

 

Tiểu hàn thực chu trung tác

Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn,
Ẩn kỷ tiêu điều đới hạt quan.
Xuân thuỷ thiền như thiên thượng toạ,
Lão niên hoa tự vụ trung khan.
Quyên quyên hý điệp qua màn nhạn,
Phiến phiến khinh âu hạ cấp suyền.
Vân bạch sơn thanh vạn dư ý,
Sầu khan trực chỉ thị Trường An.

 

Dịch nghĩa

Trong tiết lành ta gượng uống rượu trong lúc đồ ăn hãy còn nguội lạnh
Đội mũ lông chim hạt tựa ghế buồn hiu
Trên mặt nước còn xuân con thuyền giống như ngồi trên trời
Lúc tuổi già ngắm hoa trong lớp sương mù
Con bướm đẹp nhởn nhơ bay qua cánh buồm đi thong thả
Từng con chim âu nhẹ nhàng sà xuống dòng nước trôi nhanh
Mây trắng núi xanh trải dài hơn vạn dặm
Buồn trông lên phía bắc đó chính là Trường An


(Năm 770)

Tiểu hàn thực là ngày hôm sau tiết hàn thực. Hàn thực là tiết ở trước tiết thanh minh hai ngày. Đời xưa, vào tiết này người ta không dùng lửa, và phải ăn đồ nguội, để kỷ niệm việc Giới Tử Thôi bị chết thiêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tiết lành gượng uống lạnh lùng
Ghế ngồi còm cõi mũ lông rã rời
Nước xuân thuyền đứng giữa trời
Mắt già như thấy hoa cười trong sương
Nhởn nhơ bướm lượn quanh buồm
Nhẹ nhàng âu đáp xuống dòng cuộn trôi
Núi xanh mây trắng xa vời
Buồn trông phía bắc là trời Trường An.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thức nguội tiết xinh, gượng nhắm khà!
Bần thần, mũ hạc ghế bày ra.
Sông xuân, thuyền tưởng lên trời nổi,
Tuổi lớn, hoa như phủ móc nhoà.
Phơi phới dòng nhanh âu đáp nhẹ,
Xinh xinh buồm chậm bướm bay là.
Núi xanh mây trắng ngoài muôn dặm,
Bắc ngóng Trường An dạ xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đẹp trời gượng uống rượu thôi,
Đầu mang nón trĩ, mãi ngồi buồn sao.
Thuyền xuân như ở trời cao,
Nhìn hoa mờ tựa nhìn vào màn sương.
Màn thuyền, bướm lượn vấn vương,
Trên dòng nước xiết, âu đương xuống dần.
Núi xanh ngàn dặm mây vần,
Buồn trông, hướng bắc là gần Trường An...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ăn nguội uống nhiều, đẹp tiết trời,
Mũ quan, trên ghế co ro ngồi.
Lưng trời nước lớn, con thuyền nổi,
Giữa khói mắt mờ, đoá hoa coi.
Chập chờn bướm dỡn bên rèm cửa,
Vun vút cò sa xuống bãi doi.
Mây trắng trời xanh dài vạn dặm,
Trường An phương bắc, buồn trông vời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mát trời, gượng uống, đồ ăn nguội
Đầu đội mũ lông rã rượi ngồi
Cảnh sắc sông xuân như thượng giới
Hoa trông mờ ảo tựa sương rơi
Bướm bên rèm cửa bay đùa giỡn
Từng cánh chim âu xuống nước chơi
Mây trắng núi xanh xa vạn dặm
Trường An vọng bắc dạ bồi hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu nguội nhâm nhi trong tiết lành,
Mũ lông chim hạc ghế buồn tanh
Trên thuyền xuân nước còn trong vắt,
Trong lớp sương mù già ngắm cành.
Bướm đẹp nhởn nhơ buồm chẫm rãi.
Chim âu thong thả xuống dòng nhanh.
Núi xanh mây trắng dài ngàn dặm,
Bắc hướng Trường An buồn ngóng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời