Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: biên tái (187) tòng quân (64) nhạc phủ (227)

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 17:14

前出塞其九

從軍十年餘,
能無分寸功?
眾人貴苟得,
欲語羞雷同。
中原有鬥爭,
況在狄與戎。
丈夫四方志,
安可辭固窮!

 

Tiền xuất tái kỳ 9

Tòng quân thập niên dư,
Năng vô phân thốn công?
Chúng nhân quý cẩu đắc,
Dục ngữ tu lôi đồng.
Trung nguyên hữu đấu tranh,
Huống tại Địch dữ Nhung.
Trượng phu tứ phương chí,
An khả từ cố cùng!

 

Dịch nghĩa

Nhập ngũ đã hơn mười năm rồi,
Có thể nào không có lấy một phân tấc công lao?
Người ta ham lấy điểm với cấp trên,
Muốn nói là oang oang như sấm vậy.
Trung nguyên cũng còn có loạn lạc nữa kia,
Huống chi là tại xứ Địch hay xứ Nhung này.
Thân trai là lập chí nơi bốn phương,
Làm sao lại có thể không cam chịu khó nhọc tới cùng.


(Năm 752)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tòng quân mười năm lẻ,
Há không chút công nào?
Mọi người tranh được thưởng,
Muốn nói thẹn hùa nhau.
Trung Nguyên có loạn mãi,
Huống giặc rợ ngoài vào.
Làm trai chí bốn phương,
Gian khổ dễ từ sao?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ở lính mười năm lẻ,
Công lao chẳng một phân?
Người người công kể ẩu,
Muốn báo, ngại tranh phần.
Trong nước còn giành giựt,
Huống Nhung Địch, chẳng thân.
Trượng phu chí bốn hướng,
Há ngại cảnh thanh bần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mười năm sống ở trong quân,
Có khi chẳng có chút phần công lao.
Thế mà họ vẫn nhận ào,
Báo công, họ át làm sao trình bày.
Trung Nguyên tranh đấu còn gay,
Huống là Nhung, Địch xưa nay oán thù.
Bốn phương ấy chí trượng phu,
Khốn cùng, có thể chối từ được sao?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhập ngũ mười năm ròng,
Há chẳng một chút công.
Người đời hay lấy điểm,
Ba hoa như sấm rung.
Trong nước còn loạn lạc,
Huống chi xứ Địch, Nhung.
Làm trai, chí bốn bể,
Cam go chịu tới cùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã hơn mười năm rồi nhập ngũ
Lẽ nào không một chỗ công lao?
Người ta phú quý tào lao
Kể công bừa bãi khác nào sấm ran
Trung Nguyên cũng còn đang loạn lạc
Huống gì nơi Nhung, Địch nhiễu nhương
Thân trai chí ở bốn phương
Làm sao không thể đảm đương nhọc nhằn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thời gian nhập ngũ mười năm ròng,
Góp sức thể nào cũng có công.
Đối với cấp trên ham lấy điểm,
Oang oang sấm dậy nói nhà trong.
Trung nguyên đó cũng chưa an lạc,
Tại hại huống chi xứ Địch Nhung.
Bốn biển thân trai nơi lập chí,
Sao không khó nhọc chịu cam cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời